banner-klein-6.jpg

Privacyverklaring

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat n.a.w. gegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijv. bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
  • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
  • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
  • Uw naam, adres en woonplaatsUw geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Uw zorgverzekeringsnummer
  • Korte omschrijving van de behandeling, zoals 'natuurgeneeskundig consult’
  • De kosten van het consult
 
2018 Amare massage & therapie, Pauline van Essen

Aangesloten bij:

amare massagetherapie logo lvnt rbcz logo  scag logo3 

Contact

Amare-logo
Driehuizerweg 106
7312 DW Apeldoorn
info@amaremassagetherapie.nl
T  0641722285
I amaremassagetherapie.nl

Routeplanner

facebooklogo

Locatie en route

Neem contact met mij op

Please type your full name.

onjuiste invoer

Onjuist mailadres

Invalid Input